Seminarium pt.
„Redukcja emisji spalin ze statków w obszarze Morza Bałtyckiego”
Podsumowanie projektu BSR INNOSHIP.
6 września 2013
Akademia Morska w Szczecinie

     
10 września 2013 kończy się okres realizacji projektu pn. “BSR INNOSHIP - INNOSHIP – Współpraca w obszarze Morza Bałtyckiego na rzecz redukcji emisji gazów spalinowych ze statków i portów poprzez konkurencyjność opartą na wiedzy i innowacyjności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013. Podczas lokalnego seminarium wieńczącego trzyletni okres realizacji projektu, zespół naukowców współpracujących z projektem przedstawi swoje osiągnięcia w zakresie badań nad przeciwdziałaniem i minimalizowaniem szkodliwych emisji generowanych przez transport morski.

Uczestnicy seminarium będą mieli okazję zapoznać się z następującymi zagadnieniami:
•    oczyszczanie spalin za pomocą:
      -    plazmy niskotemperaturowej (PBCT – Plasma Based Catalytic Treatment)
      -    metody SCR – Selective Catalytic Reductions
      -    płuczek (Scrubbers)
•    alternatywne zasilanie statków w porcie czyli przyłącza typu shore-to-ship
•    stosowanie paliw niskosiarkowych
•    wpływ zmniejszenia prędkości jednostek pływających na:
     -    zużycie paliwa oraz emitowane zanieczyszczenia
     -    wskaźniki ekonomiczne,
     -    bezpieczeństwo żeglugi
•    rzeczywista emisja spalin silników okrętowych głównych i pomocniczych oraz kotłów parowych pomocniczych.
 

Do wzięcia udziału w naszym seminarium zapraszamy zatem wszystkie podmioty z sektora morskiego zainteresowane wynikami badań nad ww. innowacyjnymi rozwiązaniami niskoemisyjnymi.

Seminarium organizowane jest przez Akademię Morską w Szczecinie przy współudziale Polskiego Rejestru Statków S.A z Gdańska.


Wszelkich informacji na temat seminarium udzielają: 
•    Magdalena Markiewicz, Asystent ds. promocji i komunikacji – tel. +48 91 48 09 817
•    Prof. Tadeusz Borkowski, Kierownik Projektu – tel. +48 91 48 09 419
•    Izabela Stefaniak, Asystent ds. rozliczeń – tel. +48 91 48 09 479


Seminarium jest nieodpłatne a uczestnictwo w nim jest możliwe tylko po uprzedniej rejestracji on-line pod adresem: http://webankieta.pl/ankieta/wv1c21ox Uwaga - rejestracja jest otwarta do dnia 3 września br.


Pod tym linkiem dostępny jest dokładny  PROGRAM  seminarium.Na poziomie międzynarodowym konsorcjum projektowe organizuje Centralne końcowe seminarium projektu – Bruksela, 9 września 2013. ZAPRASZAMY!