Raporty i opracowania w pełnych wersjach dostepne są na stronie projektu BSR Innoship pn CLEAN SHIPPING CURRENTS będącej platformą upowszechniania informacji na temat czystego transportu morskiego. 
W imieniu konsorcjum projektowego zapraszamy do lektury!